Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nong Bua Lam Phu

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
news

สนง.ทสจ.หนองบัวลำภู จัดพิธีมอบรางวัล กิจกรรมประกวดชุมชนปลอดขยะ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สนง.ทสจ.หนองบัวลำภู จัดพิธีมอบรางวัล กิจกรรมประกวดชุมชนปลอดขยะ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติพร้อมเงินรางวัลให้แก่ชุมชนที่ได้รับรางวัล และมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ “กิจกรรมการประกวดชุมชนปลอดขยะ” ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางกุลญดา ทอนมณี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมกล่าวรายงาน

แกลเลอรี่