Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nong Bua Lam Phu

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
news

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 

จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางกุลญดา  ทอนมณี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม จัดประชุมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ณ ห้องประชุมลุ่มภู อาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3 โดยมีนายเวียงชัย  แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม

แกลเลอรี่