Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู

Nongbualamphu Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
news

การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู (คทช.จังหวัดหนองบัวลำภู) ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู (คทช.จังหวัดหนองบัวลำภู) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 22 กันยายน 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู นำโดยนางกุลญดา ทอนมณี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู (คทช.จังหวัดหนองบัวลำภู) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ประจำปี 2563 จำนวน 5 ป่าสงวนแห่งชาติ 1 นิคมสร้างตนเอง ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม

แกลเลอรี่