Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู

Nongbualamphu Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
news

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.

          ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและอบรมการปฏิบัติงานพร้อมทั้งให้เตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

          1. สำเนาบัญชีธนาคารหน้าที่อัพเดทล่าสุด ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

          2. เตรียมเงินค่าอากรแสตมป์ จำนวน 27 บาท

เอกสารแนบ

CCF_000088

ขนาดไฟล์:2.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 72 ครั้ง