Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู

Nongbualamphu Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
news

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

1. สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู

     1. ลำดับที่ 1 - 30 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.

     2. ลำดับที่ 31 - 50 ลงทะเบียนเวลา 09.30 น.

     3. ลำดับที่ 51 - 74 ลงทะเบียนเวลา 10.30 น.

2. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์สำนักงานฯ ในวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2563

เอกสารแนบ

CCF_000086

ขนาดไฟล์:1.81 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 45 ครั้ง