Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู

Nongbualamphu Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
news

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลฯ รายะละเอียดตามประกาศแนวมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อส่วนน้ำ

ขนาดไฟล์:1.36 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 694 ครั้ง