Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู

Nongbualamphu Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
news

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่า

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่า

                    สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ และการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองในพื้นที่ ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณพื้นที่ระหว่างป่ากุดจับและป่าหนองบัว  ในเขตพื้นที่สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมู่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน และมีนางสาวกรวรรณ สุขจำลอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าาชการจังหวัดหนองบัวลำภู ส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน

แกลเลอรี่