Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู

Nongbualamphu Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
news

ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00น.

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมและประธานคณะทำงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  เป็นรองประธานคณะทำงาน

และหัวหน้าส่วนราชการ ในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 56 หน่วยงาน เป็นคณะทำงาน

ซึ่งมี สนง.ทสจ.หนองบัวลำภู เป็นเลขาคณะทำงาน

ทั้งนี้ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น โดย นายวิรุณภพ สุภาพ (ผอ.สสภ.10)และ นางปรารถนา ยุวนะศิริ (ผอ.ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม)

ได้เข้าร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตาม มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐในครั้งนี้ด้วย

แกลเลอรี่