Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู

Nongbualamphu Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
news

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านเกษตร กิจกรรมขุดเจาะบ่อบาดาล จัดซื้อท่อ PVC และการต่อท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านเกษตร กิจกรรมขุดเจาะบ่อบาดาล จัดซื้อท่อ PVC และการต่อท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านเกษตร กิจกรรมขุดเจาะบ่อบาดาล จัดซื้อท่อ PVC และการต่อท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

เอกสาร1

ขนาดไฟล์:0.59 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง