Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู

Nongbualamphu Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
news

โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

          วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้จัดทำโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล) เป็นประธานเปิดโครงการ มีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมปลูกต้นไม้ และไม้ดอก ไม้ประดับภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) จังหวัดหนองบัวลำภู  2.กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ณ ลำห้วยเชียง ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

แกลเลอรี่