Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู

Nongbualamphu Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
news

ทสจ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมรณรงค์ "ความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม"

ทสจ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมรณรงค์ "ความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม"

จังหวัดหนองบัวลำภู โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ณ ลานเอนกประสงค์หอสองนาง ริมบึงหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมบรรจุอาหารในพื้นที่ตลาดสด และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภูดำเนินการแก้ไขปัญหาถุงพลาสติกและโฟมในพื้นที่ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนผู้บริโภค เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะที่ใช้ซ้ำได้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสำรวย เกษกุล ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานโดย นางศิริวรรณ สุดาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู จากนั้นประธานในพิธีได้นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จำนวน ๑๒๐ คน กล่าวประกาศเจตนารมณ์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” พร้อมกับเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดแม่สำเนียง ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งได้รับการตอบรับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

กิจกรรมรณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก จังหวัดหนองบัวลำภู

ขนาดไฟล์:1.26 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง