Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nong Bua Lam Phu

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
about_us

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

"มุ่งอำนวยการและประสานงานให้จังหวัดหนองบัวลำภู
เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี"